ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน MIS FANG REPORTS ::งานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลฝาง ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
ประจำเดือน 01-2019
23,355 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 01-2019
1,671 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 01-2019
2,725 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 01-2019
956 ราย
จำนวนผู้รับบริการศูนย์สุขภาพส่งเสริมตำบลเวียง
ประจำเดือน 01-2019
1,577 ราย
ข้อมูลการส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่า
ประจำเดือน 01-2019
442 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 01-2019
1,241 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 01-2019
300 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 01-2019
269 ราย

5 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 01-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
N185 Chornic renal failure 1684
I10 Essential (primary) hypertension 989
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 743
B24 Unspecified human immunodeficiency virus [HIV] disease 348
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 289

5 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 01-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
O800 Spontaneous vertex delivery 30
D561 Beta thalassaemia 27
J189 Pneumonia, unspecified 24
H251 Senile nuclear cataract 21
R560 Febrile convulsions 18

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน (ข้อมูล Thai Refer) ประจำเดือน 01-2019